Yeni müşteriler, yeni pazarlar bulamıyor musunuz?

İşinizi büyütmek, pazarda kalıcı olmak için yeni müşteri adayı oluşturmalı ve bunları yüksek dönüşüm oranında müşteriye dönüştürmelisiniz. Büyümek için satış gücü gerekir. Satış gücü yeni pazarlar, yeni müşteriler kazandırır.

Kârlılığı koruyamıyor
veya arttıramıyor
musunuz?

Kârlılığı koruyamaz ve arttıramazsanız gelecekte yoksunuz. Kârlılığın sırrı vazgeçilmezliktir. Satışın sırrı kârlılıktır. Kârlılığı kaybediyorsanız rekabet gücünüz zayıflıyordur. Karlılık arttıracak rekabet gücü; farklılıktadır.

Nitelikli, işini bilen
çalışan bulamıyor
musunuz?

İyi ekip başarının anahtarıdır. Doğru insanları bulmaktan daha önemlisi onlarla verimli, üretken biçimde, uzun süre çalışmanın yolunu bulmak gerekir. Sisteminiz doğru ise çalışılmak istenen şirket olursunuz.
 

İşletme Sermayesi
eksikliği mi
yaşıyorsunuz?

Birçok firma işletme sermayesi gereksinimi duymayacağı yerde, diğer yönetim fonksiyonlarının doğru yönetilememesi sonucu bu sıkıntıyı yaşar. Kendi sermayesini yaratmayan şirket sürekli sermaye ister. 

Yaratıcı fikirlerle fark
yaratamıyor
musunuz?

Dünyada hiçbir şey sır değil. Herkes her şeyi üretebilir satabilir. Herkesin yaptığını yapan, sattığın satan şirket kârlı ve katma değerli olamaz. Herkesin sattığını satıyorsanız, tarzınızı farklı kılın. Yolda farklılaşın
 

İş yapmak için çok risk aldığınızı mı düşünüyorsunuz?

Ölçülmüş, hesaplanmış kayıp ihtimalleri risktir. Olasılıkları ve vereceği hasarlar hesaplanmamış kayıp ihtimalleri kumardır. Ölçülen risklerin kayıpları öngörülebilir ve sınırlıdır ama kumar öldürür.
 

İşinizin geleceğiyle
ilgili endişe mi
ediyorsunuz?

Başarılı şekilde bugüne gelişteki şartlar gelecekte de aynı olmayacaktır. Gelecekte de şirketi başarılı tutmak için yapılması gerekenleri bugünden yapmazsak endişelenmeliyiz. Bugün uğraşının çoğu gelecek için olmalı.

Tüm işler size bağlı
ve işler siz olmadan
yürümüyor mu?

Profesyonel sistemlerle çalışmayan şirketlerin yöneticileri, hem günlük operasyonel işler hem de yönetsel alınması gereken kararlar arasında sıkışırlar. Böyle bir çalışma ortamında alınan kararlar hedefe götürmez.
 

Maliyetleri kontrol
etmekte güçlük mü
yaşıyorsunuz?

“Ölçemezsen Yönetemezsin” yaklaşımının
başarıya etkili en önemli ölçüm noktalarından biri maliyet yönetimidir.
Birçok stratejik karar bu mali kontrol verilerin matematiği ile alınabilir. 

İnsanları ve ekipleri
yönetmekte zorluk
mu yaşıyorsunuz?

Yarın,“İnsanları Yönetmek” yerine doğru insanlara liderlik ederek, yönlendirerek beraber çalışma ortamı yaratmak bugünkünden daha önemli olacak. Ekip olmak, ekip ruhunu oluşturmak, sürekli geliştirmekle olur.

İşinizi iyi yönetmek için tüm bu ihtiyaçlarınıza yönelik doğru yöntem ve stratejileri belirleyip, uygulamak ve sonuçta başarılı olmak için birçok “kârlılıkla büyümeyi seçen” şirket gibi siz de
büyük düşünün, profesyonel bir destek alın.