DOĞRU EKİP KURMA

DOĞRU EKİP KURMA

Yakın geçmişte şirketlerin başarıları; yatırımlarının büyüklüğü, binalarının tesislerinin elverişliliği, büyüklüğü, makine ve ekipmanının çokluğu, çeşitliliği ile mümkün olurken bugün ve gelecekte başarılar; ekibinin doğru insanlardan oluştuğu, uyumu, yetkinlik ve kabiliyeti ile gerçekleşecek.

Yönetimin, yöneticilerin başarısı ekibin başarısı ile olur. Doğru ekibi kuran iyi yöneten kazanacak. Etki eden başarılar kolay kazanılmıyor, Doğru ekibi kurmaktan da daha önemlisi ekibi yetkinliğini ve motivasyonunu sürekli artan kılmaktır.

Bundan sonra insanlar statik işlerde statik ediplerde olmak istemiyor. Sürekli gelişmek, kendi konusunda ve farklı alanlarda yetkinlik ve fonksiyonelliğini geliştirmek, genişletmek istiyor. Bu profildeki ekibi yönetmek için şirket yönetimlerinin ve yöneticilerinin de en az bu gelime arzusu içindeki ekip üyeleri kadar veya daha fazla yetkinlik ve fonksiyonellik katıcı olmaları gerekecek. Bu kendine, tüm ekibe ve sisteme değer katma çabasında olan insanlar artık yöneticiler ile değil liderler ile çalışmak istiyorlar.

Liderlik etmek ekibi insan yığını durumundan çıkartıp, her bir üyesinin kişisel özelliklerini çok iyi tanıyan, onları, istek ve hedeflerini tekil olarak dinleyen, anlamaya çalışan ve algılayan olmakla mümkün.