EKİP YÖNETİMİ

EKİP YÖNETİMİ

Geçmişte makinası olan üretim yapıp kazanıyordu, tesisi olan işletip kazanıyordu, parası olan sadece parasıyla para kazanıyordu. Bugün hiç biri ile para kazanılamaz. Bugün ve gelecekte para farklılıkla, yaratıcılıkla, kimsenin yapamadığını yapmakla, yeniyi ortaya koyan ilk olmakla para kazanacak.

Bunda böyle işin yegane sermayesi insandır. Tek kişilik bir işletmenin de sermayesi insandır. Çok kişilik işletmenin de kazanç yolu o insanların yaratıcılıkları ve üretken farklılık üstünlükleridir.

İnsan kaynağı tanımı artık anlamını yitiriyor. İnsan Kaynağı; kapital kaynağı, üretim kaynakları, gibi işletmenin diğer bileşenlerinden biri değildir. Tabii ki modası geçmiş, rekabetçiliği bitmiş, herkesin yaptığı bir işi yapmıyorsanız. Eğer böyleyse burada insana değil, kol gücüne veya mesai saatine ihtiyacınız vardır.

Ekip bir grup insan, mesai arkadaşları, aynı işyerinde çalışanlar değildir. Ekip olmanı birçok şatı vardır. Ekip olmak, ekip kalmak zordur.

Etkin ekip beraber çalışma ile alınan sonuçların etkileyici ve sürdürülebilir olmasıyla açıklanabilir. Yani ahenk ve zevk ile beraber çalışmak, birbirini sevmekten öte beraber olmanın, ekip olmanın iş sonuçlarına yansıması ile ekip olunur.

Ekip kendi kendine olmaz, ekibi yöneten ekibi var eder. Ekibin en önemli ögesi lideridir.