ETKİLİ LİDERLİK

ETKİLİ LİDERLİK

İş hayatında yöneticilerin başarına en büyük etki yapan kavram Etkili Liderliktir. Liderlik doğuştan gelen bir kişisel özellik olarak bilinir. İş yöneticilerinin başarılarını sağlayan sadece doğuştan gelen liderlik özellikleri değildir. Etkili Lider olmak için dört yetkinliğe sahip olmak gerekir.

Farkındalık: Etkili Liderler farkındalığı yüksek insanlardır. Kendileri ile barışık ve kendilerini eleştirebilen insanlardır. Kendini bilen çevresinde bilir, şartlarını, durumunu, konumunun farkındadır. Potansiyelini bilir neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını bilir. Önlerindeki görev için başarım için zamanı doğru kullanmak için önceliklerini bilir, neyin esas neyin teferrüt olduğunu iyi ayırt ederler. Bu öncelik ve önem ayrımını sadece iş için kullanmazlar özel hayatlarında ve ailelerinde de bu yönetimi çok iyi yaparlar. Dengeli Olmak: Etkili Liderler dengelidirler. Olaylara bütüncül bakarak tüm zıt yönleri değerlendir, ne getirip ne götüreceğini baştan iyi hesaplarlar, 360 derece görürler. Her yönden bakabilmek adaletli olmayı da sağlar. Haklı çıkma çabası içinde olmazlar. Dengeyi kendi ve başkaları olarak da gözetir. Bunu sonucu olarak; sadece kendi fikirleri ile hareket etmek yerine baklarının fikirlerini de toplarlar, danışırlar, bilenlere önem veririler.

Kendine Güven: Güven bilgiden, tecrübeden kaynaklanırsa, ekibe de güven verir. İçi boş güven eğodur. Mütevazı Olmak: Liderlik bilgelik gerektir, insanlar bunu bekler. Bilgeler tevazu gösterirler. Bunu anlayanlar lideri daha çok benimserler.