GERÇEK SORUNLA YÜZLEŞME

GERÇEK SORUNLA YÜZLEŞME

Bir sonunu çözmek, bir hastalığı tedavi etmek için önce teşhis etmeniz, sorunu bulmanız gerekir. İş hayatında genelde sorunlar çok bildik, çok tanıdık gelir. Biz o sorunu zaten biliyoruzdur. Bu bilme durumu zaman içinde kabullenme durumuna, onunla beraber yaşamayı öğrenme durumuna dönüşür. Buradaki iki kavramdan ilki, gerçekten sorunu bilip bilmediğimiz, ikincisi ise çözmemizdir.

Sorunları Kavrama: Analitik yöntemler olmadan, sebep sonuç ilişkisi takibi yapılmadan, sistematik yaklaşılmadan gerçek sorunlar bulunamaz. Bulunan sorunların kötü sonuca etkisi için değerlendirme oranlı olarak yapılamaz. Ne zamanki sorunlara cesaretle, yansız ve kendini yanıltmadan bakılır veya objektif gözle bakanların değerlendirmeleri üzerinden gidilir, o zaman çözüm sürecinin ilk adımı atılmış olur. Yöneticilerin sorun olarak karşılarında duran ama görmekten kaçındıkları konular, kendi kararlarının sonuçları veya yan etkileridir. Bu sorunlarla yüzleşmek, onların gerçek bir sorun olduğunu görmek, kabullenmek için kendilerini ve verdikleri kararları eleştirebilecek olgunluk seviyesinde olmaları gerekir.

Sorunları Çözme: Sorunu anlamak sorunu çözmek değildir. Sorunlarla beraber yaşamaya çalışmak yerine, gerçekten bedeli ne olurda olsun sorunları çözmek gerçek liderlerin yapabileceği bir şeydir.