İNOVASYON

İNOVASYON

Rekabetin arttığı ve kurallarının asimetrik olarak bozulduğu günümüzde şirket başarılarını herkesin yaptığını yaparak sağlamak mümkün değil. Bu durumu ülkemizde küçük ve orta ölçekli şirketlerin %90’ının yıllar boyu aynı büyüklükte, aynı satış hacminde kalıp, ölçek sıkıntısı içinde mücadele etmelerinden anlayabiliriz. Ancak %10’lık dilim gerek farklılık gerek bundan başka sebeplerden gerçek büyümeyi yakalamaktadır.

“Yaratıcılıkla pozitif farklılık ve ayrışma yaratma” olarak da tanımlayabileceğimiz inovasyon, farklılık ile başarı yakalama stratejisinin temel uygulamasıdır.

İnovasyon bir alanda uygulanacak bir yöntem değildir. Olmayanı bulma, işe yarar hale dönüştürme ve bundan hizmet/fayda sunan ve/veya hizmet/fayda alan tarafına değer yaratma uygulamalarıdır. Bir kısıtı, bir kuralı, bir sınırı yoktur. Süreyi, maliyeti, işlemleri azaltan, sonuca doğrudan varmayı sağlayan sonuçları vardır.

Herkesin yaptığını yapan çok. Çok arz olan ortamda da çok rekabet, çok paylaşım ama az kazanç vardır.

İnovasyon üründe hizmette farklılık yaratabildiği gibi, aynı ürünün aynı hizmetin sunumunu yaratıcı farklılaştırma ile yapan ve böylece çok değer katan sonuçlarını gördüğümüz güzel örnekler mevcuttur.