İŞ-ÖZEL HAYAT DENGESİ

İŞ-ÖZEL HAYAT DENGESİ

Mutlu olma, insan yaşamının amacı olarak kabul edilir. Herkes için mutluluk tanımı başka da olsa, insanları mutlu eden faaliyetler, paylaşımlar için zaman ayırmak temel ihtiyaçtır.

Dünyada başarılı yöneticiler, beyaz yaka çalışanların başarıları ile onları mutlu eden iş dışı aile yaşamları ve aktiviteleri arasında bir doğru orantı vardır.

Özel hayata zaman ayırmak için yöneticilerin işlerini, kendine bağımlı olmaktan kurtarmış olmaları gerekir. Ayrıca yöneticinin de iş bağımlılığı olmamalıdır.

İs-Özel Hayat dengesini kurmak profesyonel bir yaklaşım gerektir. İşle az ilgilenmek, iş dışı konulara zaman ayırmak bu dengeyi kurmak değildir. Önce işinizi sizden bağımsız başarılı olabilecek hale getirmelisiniz. Bu, hem sizin kişisel olarak bir dönüşüm geçirmenizi, hem de işi sistemlerle yönetilebilir ve ölçülebilir hale getirmenizi gerektirir.

İş yerinde, iş üstünde daha az çalışma saati ile daha başarılı sonuçlar almak için iki birbirini destekleyen uygulama vardır. Birincisi; işi organize etmiş olmanız, ikincisi ise iş dışındaki yaşam ve aktivitenizi vizyonunuzu geliştirmesi ve sizi daha mutlu ve motivasyonlu yapmasıdır.

İş hayatının akışını sizi içine çekmesine engel olacak şekilde yönlendirmeniz gerekir. Siz onu yönlendirmezseniz, iş sizi yönlendirir.