MÜŞTERİ DÖNÜŞÜM ORANI

MÜŞTERİ DÖNÜŞÜM ORANI

Satış Süreci farklı aşamaları olan ve müşteri ilişkisinden satışa kadar bir sistematiğidir dönüşüm sürecidir.

Doğru tanımlanır ve modellenirse sürecin tüm kademelerinin, ilişkili tüm unsurlar ile etkileri doğru olarak ölçülebilir.

Satışın bileşenlerimi ölçen şirketler satışın hangi kademelerinde sorun yaşadıklarını, nerede zayıflık ve darboğaz yaşadıklarını tespit edebilirler. Şirket yönetim stratejisini, pazardaki rekabet kurgusunu en net doğrulayabilecekleri sonuçları satış sisteminin dönüşüm oranları verecektir.

Ayrıca bunu tekil satıcı, tekil ürün veya ürün grubu, her bir pazar, ekip ve de tüm şirket genel sonuçları için de için de ölçüp, yönetmeleri mümkündür.

Yeni ürün, yeni marka ve yeni satış kanalı planlayan şirketler için satış sonuçlarını öngörmeleri konusunda en etkili tahmin yöntemlerinden biridir. Simulasyona olanak verir ve ürün, pazar, satış kanalı benzerliği ile benzetim modellemesi yapılabilir.