REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ

Rekabet üstünlüğü; pazarda rakiplere kıyasla ürün ve hizmetlerde karşılaştırılabilir özellik üstünlüğü, satış kanalı üstünlüğü, fiyat üstünlüğü, fayda/maliyet oranı üstünlüğü, teslimat hızı üstünlüğü, müşteriye yakınlık üştüğü, ödeme avantajları sunma üstünlüğü, marka bilinirliği üstünlüğü, öncülük, moda ve prestij üstünlüğü ve daha niceleri gibi alanlarda olabilir. Önemli olan bu alanlarda üstün olmanız değil müşteri ve hedef müşteriyi tanıyarak, pazarda hangi üstünlük kombinasyonlarının size karlı ve sürdürülebilir satışı, müşteri bağlılığını ve marka güvenini maksimize edeceğidir.

Yukarıdaki alanlarda üstünlük sağlamak standart yöntemleri kullanarak olmaz. Burada inovasyonun doğru şekilde kullanılması ve bulunan pozitif ayrıştırıcı fikirlerin matematik modellenerek, olası fayda ve risklerinin hesaplanmasıdır. Her yeni uygulamanın riski vardır. Hele yoğun rekabette olan pazarlar için rekabet üstünlüğü getirebilecek tüm fikirlerin test edilmesi ve doğrulanması sonrasında uygulanması gerekir. Bu süreç ilk olma, hızlı olma rekabet üstünlüğü sonucunu etkilese de alınacak risk kadar avantaj sağlamayabilir.

Rekabet edebilmek için rekabet edebilecek şartları oluşturmak gerekir. Şirket içi ve çevre etkileşimleriyle bu şartları en iyi sağlayan en iyi rekabet üstünlüğü uygulamalarını oluşturabilir.