RİSKİ ÖLÇMEK

RİSKİ ÖLÇMEK

Ölçülmeyen riskler, risk değil kumardır. Ölçmeden yapılan iş riskin ta kendisidir. Her şeyin rakamlarla değerlendirildiği günümüz dünyasında , bilginin ve verinin önemi çok artmıştır. Ölçmeden ne işinizi, ne geleceğinizi ne de riskiniz yönetebilirsiniz.

Şirketi geliştirmek ve başarıya ulaştırmak, ulaşılan başarı çizgisinin sürdürülebilir olmasını sağlamak şirket yönetim fonksiyonlarının tam ve doğru çalışmasıyla mümkün. Satış, tahsilat, finans, nakit akışı, müşteri kazanma oranı, pazardaki marka güven algısı, pazarlamanın satışlara dönüş etkisi, gerçek ürün maliyetleri, müşteri sadakati, risk belirleme ve maliyeti, ürün ve hizmet kalitesi yeni ürün tutundurma oranı gibi birçok yönetim parametresinin doğru ölçülüp, sonuçların doğru yorumlanması ve doğru kararların alınması ile şirket başarılı yönetilebilir. Birkaçını verdiğimiz bu parametreleri ölçmeyen ve yönetimi bu sonuçlara göre icra etmeyen şirketler risk alır, hatta işiyle kumar oynar.