SİSTEMİ ANALİZİ

SİSTEMİ ANALİZİ

Kazanmak için farklı olmak, farklı olmak için yeni yaratıcı yöntemler, tarzlar uygulamak gerekir. Bu farkı yatmak için tüm ticarette yeni bir kurguya ihtiyaç duyulur.

Tüm ticareti; müşterisi, pazarı, rakipleri, ürünleri, para eder kalite beklentilerini, müşteriyi etkileyecek olası yeni ürün ve hizmetleri, iskonto-vade-taksit gibi ticari koşulları ile bir bütün olarak analiz etmek oyunun kuralını yeniden yazmanın baş şartıdır.

Sisteme bütüncül yaklaşan ve tüm bileşenlerin birbiri ile etkileşimini ve ilişkilerini anlama, çözümleme ve matematik modelini oluşturma çalışmasıdır; sistem analizi.

Sistem analizi tepe yöneticini, iş sahibinin, patronun yapabileceği olası geliştirici değişikliklere tüm iş kurgusunun vereceği tepkileri bulmasına yardımcı olur. Alternatif uygulama planları arasında kendi mevcut sistemine en uygununu, uzun vadede en çok kazandıranı belirlemesine olanak verir.

Sistem analizin en önemli bir o kadar da belirlemesi en zor parametresi insan ve insan davranışlarının tahmin edilmesi kısmıdır.

Bugünden sonra “insanı bilen sistemi çözer, farkı yaratır.”