SİSTEMLERLE YÖNETİM

SİSTEMLERLE YÖNETİM

Sistemlerle yönetim Profesyonel Çalışmanın ilk şartıdır. Sistemlerle yönetilmeyip istatistiksel olarak başarılı olan şirket yoktur. Bu istatistiğin dışında kalan şirketler; kendi toprağından petrol çıkartan şirket örneği gibi ürüne bağlı şirketlerdir.

Sistem kelimesinden anlaşılması gereken alt bileşenleri ile tüm yönetim sistemidir. Alt bileşenlere örnek olarak; Satış Sistemi, Yönetim Bilişim Sistemi, Müşteri Yönetim Sistemi, Mali Kontrol Sistemi (Controlling), Stratejik Planlama Sistemi, Yönetim Değerlendirme Sistemi, Çalışan Geliştirme Sistemi, verilebilir. Bunun üstünde de tümünü kapsayan bir Şirket Yönetim Sistemi mevcuttur. Bu sistemler kişilere bağlı değil, kendi i başarına bağlı olarak gelişir veya dönüşürler. Üst yöneticiler bile sistemi kendi anlık ve keyfi uygulamaları için değiştiremezler. Sistemin de dönüşmeye ve gelişmeye ihtiyacı vardır ve bunun da yolları vardır. Asıl yöneticilerden beklenen sistemin dışında bir icra sergilemeleri değil sistemi başarılı sonuçlar alacak şekilde geliştirmeleri ve dönüştürmeleridir.

Sürdürülebilir ticari başarıyı yakalayabilecek şirketler kurumsallaşmayı doğru planlayıp, doğru uygulayacak şirketlerdir. Bugün kurumsallaşmaktan, bürokrasi ve kırtasiyeciliğin artması olarak anlam çıkartanlar; ya bu kavramı anlamamış olanlar yada yanlış planlama ve uygulama örneklerini görmüş olanlardır.