STRATEJİK YÖNETİM

STRATEJİK YÖNETİM

Değişen rekabet koşullarına en çok uyum sağlayan şirketler kazanıyor ve kazanacak. Dinamik ve değişken koşullara da zamanı geldiğinde değil, önceden öngörüp, hazır olarak başarılı olunabilir.

Stratejik yönetim şirketimizi ve başarımız etkileyen; pazar, müşteri, ticaret koşulları, kanunlar, maliyetler, rakipler gibi tüm çevre koşullarını anlayıp, analiz edip, doğru çıkarımlarla stratejik kararlar alıp uygulamaktır. Ayrıca işimizi etkileyen tüm çevre koşullarının gelecekteki olası durumlarını bilmek, doğru öngörmek durumundayız.

“Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin önemi yoktur” sözü ile de anlatıldığı üzere tüm çevre koşullarına uygun, gerçekçi ama zorlayıcı bir hedefi belirlemek gerekir. Hedefe ulaşmak için çevre koşullarını bilmek kadar, kendimizi, şirketimizin yapabileceklerini, zayıf ve üstün yönlerini anlamak, öğrenmek gereklidir. Belirlediğimiz hedef ile kendi yetkinliklerimiz arasındaki farkları şirketimizi, kendimize, ekibimize katmazsak hedef seviyesine ulaşmak mümkün olmayacak. Bu kehanet değil ölçüm ve analiz sonucu belirlenen gerçeklerdir. “Ölçemezseniz Yönetemezsiniz” kavramı Stratejik yönetimin temelini oluşturur. Birinci aşamada; pazardaki tüm bileşenleri ölçüp, öngörüp, parametrik değerler haline dönüştürmeliyiz. İkinci aşamada da birbirleri, şirketimiz ve tüm ekonomi içindeki etkileşimleriyle matematiksel modelini oluşturup çözümlemek gerekir.