SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Ülkemizde ikinci nesle geçemeyen işletme oranı tümü içinde %80’dir. Buradan çıkan sonuç ise “Sürdürülebilirlik” yoksa gelecek te yoktur. Başarıları kalıcı hale gelmesi, başarı yolundan farklı bir şeydir. Başarı ve sürdürülebilirlik; alev ve ateş gibidir.

İş hayatı için sürdürülebilirlik işletmenin başarısının insanlara, değişebilir durumlarda bağlı olmadan gelecekte de başarısını devam ettirmesidir. Yönetim sistemi, pazar, müşteri, insan, para, sabit varlıklar, şirket değeri gibi işin bileşenlerinden en kırılgan olanı, gelecek şartlara bağlı güvenilmez olanı insan bileşenidir.

Pozitif durumların sürdürülebilirliğiden bahsedilebilir. Sürdürülebilirlik için stabil bir başarı olması gerekir. Bu başarı önkoşuldur. Önce bu başarı durumuna gelmek için bir plan, bir kurgu yapılacak. Her işin, bileşenin, sürecin ayrı ayrı sürdürülebilirliğinin tekil olarak sağlanması gerekir. Durumlara göre gelecekte belirsiz ve kırılgan süreçler, bir zincirin zayıf halkası gibi tüm sistemin gelecekte de başarıyla varolmasını tehlikeye düşürecektir.