ÜRETKEN ÇALIŞMA

ÜRETKEN ÇALIŞMA

Üretken çalışma; planlanan sonuca ve çıktılara ulaşmak için harcanması gereken enerji ve zamanın karşılığında alınan sonuçların büyüklüğü, etkililiği ve kısa zamanda alınma ölçüsüdür.

Hangi işlerin doğru olduğunu belirlemekten planlamaya, çalışma yöntemlerinden, hangi işlerin delege edilmesi gerektiği kararına kadar, iş sonuçlarının kalitesinin kararına yani mükemmeliyetçilik sınırlarının ayarlanmasından nasıl etkin dinlenme yapılacağını bilmeye kadar çok içerikli bir süreçtir.

Dünyada neredeyse bütün sebep sonuç ilişkile “Pareto Kuramı” gereğince sonuçlanır.

Pareto Kuramına göre, bir iş için tüketilen emeğin %20'si elde edilen sonuçların %80'ini üretir, ancak elde edilen sonucun %20'si emeğin %80'ini tüketir. Daha sıkı çalışmak yerine, öncelikle sonuçların %80'ini üreten emek üzerinde odaklanarak gerisinden vazgeçilmelidir. En önemli işler üzerinde odaklanmak için daha fazla zaman kalacaktır.

Operasyonelden tepe yönetime kadar her seviyedeki işler için üretken çalışma tanımı ve yapılacaklar farklı olsa da Pareto Kuramı geçerlidir.