VAZGEÇİLMEZ OLMAK

VAZGEÇİLMEZ OLMAK

Vazgeçilmez olmak hem hemen sahip olma isteğini hem de satışta, marka bağlılığında devamlılığı ve sürdürülebilirliği içerir. Vazgeçilmez olmak çabuk sonuçlara ulaşılır bir süreç değildir. Akıl içerir, kurgu içerir. Müşteri tarafında birçok soruya doğru cevap bulmasını sağlamakla olur. Müşterinin kendisine soracağı bu sorular ve cevapları her tekil kişi için farklı olabilir. Herkesin olumlu cevap bulacağı ve bulduğu olumlu cevabın her satınalma kararında sorgulanacağı göz önünde bulundurulursa ya her zaman doğrulu geçerli nedenleri müşteriye sunmanız ya da zaman içinde sürekli yeni vazgeçilmezlik argümanları üretmeniz gerekir. Vazgeçilmez olmanın soruları kolay cevapları zordur. Örnek olarak “neden sürekli bu ürünü/markayı tercih etmeliyim?” sorusuna “sevdiğim için cevabı” almanın her tekil müşteride karşılığı farklı olacaktır. Herkes için sevme motivasyonu farklı olsa da genel kabul görme, bir bütünün parçası olma, aidiyet, belli bir tarzın kitlesi olma, moda, trendler ve bunun gibi birçok parametreye bağlıdır. Vazgeçilmez olan ile rekabet etmek zordur, Fiyat gibi genel ticaret kuralları, genel kabul gören mantığın ötesinde rekabet koşulları getirir.