İşini Ölçemeyen Yönetemeyecek

Günümüz de işi ölçmek sadece geçmişte olduğu gibi birkaç alanda ölçüm yapmak değildir. Birkaç sene öncesine kadar satışlar, karlılık ve maliyeti ölçerek iş yapabiliyorduk.

Bugün ve gelecekte işi ölçmek, talep kararını veren insanı ölçmek, tüketim veya satınalma davranışını ölçmek, karar kriterlerini etkileyen parametreleri belirlemek ve ölçmektir. Pazar ve pazarın zaman içinde evirildiği yeri ölçmektir. Pazarı dönüştüren etkenlerin sonuca, talebe etkisini ölçmektir. Ticari koşulların rekabet sonuçlarını nasıl etkilediğinin korelasyonunu yani matematiksel ilişkisini ölçmektir. Rakipleri ölçmektir. Muhtemel rakip olabilecekleri olmadan belirlemektir. Değişen rekabet koşullarının şirketimize etkisini ölmektir. Ekibimizdeki insanların başarılarını ve başarılarını etkileyen faktörleri belirleyip, ölçmektir. Mevcut riskleri ve olası tehditleri ölçmektir. Satışın bileşenlerini, aşamalarını ölçmektir. Daha yüzlerce ve gelecekte binlerce parametre veya etken başarımızı sağlamak için ölçülmeyi bekliyor. Tüm bu ölçtüklerimize ait bilgilerle zayıf tarafları iyileştirecek, tehditleri bertaraf edecek, fırsatları değerlendirecek, güçlü yönleri kazanca çevirecek planları yapmak ve uygulamak başarıyı getirir. Ölçerek yönetmek budur.

BÜYÜK DÜŞÜNEN
KAZANACAK

Yarın yerel düşünenlerin değil, dünyayı hedefeleyenlerin ve bunun gereğini yapanların olacak.

SİSTEMLERLE YÖNETİLEN
BÜYÜYECEK

Günümüz dünyasında binlerce yıldır değişmeyen ticaretin kuralları ve işte başarının kriterleri hızla değişiyor.

İŞİNİ ÖLÇEMEYEN
YÖNETEMEYECEK

Ölçülmeyen riskler,
risk değil
kumardır.

DÜNYA
SATIŞLA DÖNÜYOR

Satış gücü yoksa
ticaret de, yok gelecek de yok.