İşimiz

İş sahibi veya iş yöneticisini başarılı kılarak şirketleri kalıcı başarılı yapmaktır. İşimiz, gücümüz başarıdır. Mottomuz “Doğru Yönetimle Karlı Büyüyen Şirketler”dir.


İş Modelimiz

İş modelimiz iş sahibi, tepe yönetici ile bire bir beraber, iki beyin olarak çalışıp, iş yöneticisinin geniş bakışında belirlediği başarıyı gerçekleştirmesi üzerine kuruludur. İş başarısını, yöneticinin başarısı üzerinden şirket başarısı elde etme düzeninde kurgular.

Ülkemizin iş hayatı gerçeklerini, dünyanın iş düzeninin geleceğini takip ederek, iş hayatında çabası, hırsı ve amacıyla başarıya koşan iş insanları, iş sahipleri ve iş yöneticileri ile beraber çalışıp onların başarısı üzerinden şirketlerini, işlerini başarılı kılma modelidir. Ticarette esas kural para kazanmaktır. İş modelimizdeki amaç ise; ticari kazanç kuralını gerçekleştirmek için, işin sürekli artan yani büyüyen bir kazanç düzeninde olması ve bunun da gelecekte de davam eden yapıda yani sürdürülebilir olmasını sağlayan geniş pencere bakışı sunmaktır.

İş başarısı için şirketimiz ve tüm ekibimiz;

 • Dünyada başarısı kanıtlanmış iş modellerini ülkemiz şartlarına ve pazar gerçeklerine adapte ederek hayata geçirir.
 • Tepe yöneticinin vizyonu netleştirmesi için ona doğru alternatif bakışları sağlar.
 • Sonuç aldığı kanıtlanmış, doğru şirket yönetim ve başarı stratejilerini takip eder, güncel uygulamaları bilir ve sunar.
 • Dünyanın satış ile döndüğünü bilerek, doğru satış kurguları üzerinde çalışı, satış stratejileri geliştirir, modeller ve uygular.
 • Pazarlamanın gücünü bilir ve başarı için kullanır. Pazarlama sitemini başarıyla uygulayan şirketleri, izlemek, uygulama modellerini analiz etmek ve yeni pazarlama fikirleriyle uygulamaları birleştirerek hizmetlerinde kullanır.
 • İnsan davranışlarını farklı açılardan analiz eder. Satınalma davranışı için müşteri adayı grubunu, liderlik ve yönetim için ekip ve çalışanlar grubunu, doğru karar alma motivasyonu için de tepe yönetici grubunu davranış bilimi yönünden izler.
 • Gelecek öngörülerini takip eder, hayatın, iş yapma tarzının ve insanın gelecekte evrileceği yeri öngörür. Ekonomiyi, teknolojiyi, bilimi sürekli takip eder, işlerinde, öngörülerinde kullanır.
 • Mal ve hizmet üretme yöntemlerini bilir ve güncel gelişmeleri takip eder.
 • Yönetim sisteminin alt bileşeni olan sistemleri ve bunlara ait yazılımları bilir ve takip eder.

İşimizin Bileşenleri

Amacımız

İş sahibi veya iş yöneticisinin kendi hedeflerini belirlemesi ve gerçekleştirmesini sağlamak için onunla bire bir çalışıp tüm bu yol boyunca başarıya ulaşana kadar kılavuzluk etmektir.

Sistemimiz

SmartBusiness İşletme Koçluğu ve Yönetim Danışmanlığı kavramlarını esnek şekilde birleştiren bir şirket başarı sistemidir.

İşletme Koçluğu sisteminde gerçek bir koçluk yaklaşımı ile iş yöneticilerinin kendileri ve yönetim tarzları ile yüzleşmeleri, pozitif ve geliştirici şekilde kendilerini eleştirmelerini sağlamaktır. Teşhis edemeyen tedavi edemez. En zor sorulara cevap aramak insanı geliştirir. Kendi yaptığı işler, aldığı karalar, seçtiği metotlar hakkında yöneticilere doğru soruları sormak onları geliştirmek, kendi işlerine çözümler bulmak, alternatifler yaratmak için en etkili yoldur. Bu zor soruları kimse kendine soramaz. Sonuca götüren, çözüm bulduran, yanlışları ortaya çıkartan bu yöntemi ancak bu konuda eğitim almış, uzman bir İşletme Koçu yapabilir. İşletme Koçluğu sistematiği boş hayaller peşinde koşma ile doğru bir vizyon belirleyip, iyi bir uzun dönem iş planı yoluyla bu iş hayaline ulaşma arasındaki ince çizgiyi belirler ve gerçeğe dönüştürür.

Yönetim Danışmanlığı sisteminde dünyada başarılı olmuş şirketlerin de uyguladığı, rekabette üstünlük sağlayan, şirketleri büyüten doğru stratejileri belirleyip, şirkete uyarlamaktan, her şirket için, o şirketin yapışan en uygun ölçme yönetim sisteminin belirlenerek uygulamaya kadar birçok modern, kanıtlanmış, sonuç alan başarı sistemleri mevcuttur. Sistem; “ölçemezsen yönetemezsin” felsefesiyle şirketin hem pazardaki, rekabetteki dış performansı, hem de şirket içinde tüm alt sistemlerin işleyiş, hedeflere/stratejilere uyum performansı gibi parametrelerde iç performansını doğru ve etkin ölçmesiyle başlar. Yönetim Danışmanlığı metodolojisinin dünyada ve ülkemizde iyi uygulanan başarılı örneklerinde de görüldüğü üzere; şirketin ve yöneticilerin gerçek potansiyelini bulmak ve bu potansiyelden yüksek oranda yararlanmak şirketler için gerçek başarı hikâyesi olmaktadır. Yönetim Danışmanlığı; iş sahipleri ve tepe yöneticiler için şirket başarısına etkili en doğru yönetim sistemini belirleme ve kurma konusunda kılavuzluk rolü üstlenmektedir. Doğru yönetim doğru ekip, doğru sistem kurgusu ve doğru karar alma metotları ile mümkün olur. SmartBusiness sistemi şirketlere Yönetim Danışmanlığı yöntemi ile bu üç bileşeni başarı ile kurmaları ve yönetmelerini sağlar.

Cevap Bulduğumuz Sorular

İşletme Koçluğu / Yönetim Danışmanlığı; iş sahibi ve profesyonel tepe yöneticilerin cevap bulmaya çalıştıkları birçok sorunun cevabını onalar ile beraber bulma sistemidir. Nedir bu sorular?

Şirketimi nasıl büyütebilirim?       İyi bir ekip nasıl kurarım?       Riskleri nasıl hesaplarım?       Şirketimi uluslararası bir marka nasıl yaparım?       Satışları nasıl arttırabilirim?       İyi pazarlama nasıl yapabilirim?       Maliyetlerimi nasıl düşürebilirim?       Şirketimi gelecek kuşaklara nasıl aktarabilirim?       Oğlum veya kızımı işe nasıl adapte edebilirim?       Aile ile şirket yapısını beraber nasıl yönetebilirim?       Karlılığı nasıl artırabilirim?       Pazar lideri nasıl olurum?       Bir dünya markası nasıl olurum?       Şirket verimliliğini vasıl yükseltebilirim?       Marka değerini nasıl artırabilirim?       Profesyonel bir yönetim sistemi nasıl kurabilirim?       Ekibime nasıl liderlik edebilirim?       Yeni müşteriler nasıl bulabilirim?       Satış yapmadığım pazarlara nasıl girerim?       Yatırımlarımı gelecek için hangi alanlara yapmalıyım?       Rekabet gücümü nasıl artırabilirim?       Şirket değerini yükselmek için ne yapabilirim?       Uluslararası yatırımcı ilgisini nasıl çekebilirim?       İş-Özel hayat dengesini nasıl kurabilirim?       İşimi kalıcı ve sürdürülebilir nasıl yaparım?       Şirketimi profesyonel olarak nasıl yönetebilirim?      

.. ve bunun gibi tüm şirketlerin tüm yöneticilerin cevap bulmak için uğraştıkları genel sorular. Her tekil yöneticiye has, her işletmeye özel soru ve sorunlara “iş sahipleri ve tepe yöneticilerle beraber” cevap ve çözüm bulmak bizim işimizdir.

Uygulamamız

SmartBusiness İşletme Koçluğu / Yönetim danışmanlığı sisteminin içinde ciddi bir sistematik bilgi birikimi vardır. Hem başarılı şirket yönetim literatürü hem de, dünyada kabul görmüş başarılı iş modeli uygulama örnekleri takibi ile kolay uygulanabilir bir yönetim modeli mevcuttur. Bu model tekil olmayıp, her şirketin kendi durumuna, pazar yapısına, ülke koşullarına göre uyumlandırlacak bir yapıdadır. Sektörden bağımsızdır, ölçekten bağımsızdır. Önemli olan iş yöneticisinin şirketi veya işi götürmek istediği yerdir.

SmartBusiness® Başarı Modeli hem sistem tasarım ve kurulum bilgisini, hem ölçme, analiz ve objektif değerlendirme bilgisini, hem de uygulama dokümantasyonunu içerir. Modaya, kişisel tercihlere, ihtiyaçlara göre terzi usulü, kişiye, kuruma özgü kurulur, uyarlanır, uygulanır.

İcramız

 • Beraber çalıştığı iş sahipleri ve iş yöneticisinin başta: Kârlılık, Satış Artışı ve bunların Sürdürülebilirliğini sağlama üzere birlikte sonuç alma yolunda giderler.
 • Kişisel ve şirket hedeflerini belirlerler veya belirginleştirirler.
 • Rekabet üstünlüğü sağlayıcı şirket yönetim stratejilerini geliştirirler ve bunu satışa çevirirler.
 • Tüm hedef ve bu hedefleri gerçekleştirecek stratejilerin gerçekleşmesi için gerekli tüm yönetim araçları ve alt sistemleri planlar ve kurarlar.
 • Şirketin genel yapısını ele alarak, gelişime açık alanları iş sahibi ile birlikte tespit eder ve İş sahipleriyle beraber bu alanların iyileştirilmesini sağlarlar.
 • Orta/uzun vadede şirketin, iş sahibinin veya iş yöneticisinin vizyonu doğrultusunda, genel performansının arttırılmasını esas alırlar.
 • İş sahibinin / iş yöneticisinin var olan kişisel potansiyelinin açığa çıkarılmasını, profesyonel iş odaklı yaratıcılık ve liderlik özelliklerinin gelişmesini hedeflerler.

Başarı Adımlarımız

 1. TANImazsan anlayamazsın – Yöneticilerin işlerini ve içinde oldukları pazarları birçok farklı açıdan ve sayısal değerlerle tanımaları hangi kararlara işin, pazarın nasıl tepki vereceğini iyi bilmeleri, anlamaları için önce doğru yöntemlerle tanımaları gerekir. İş hayatı kurallarının bu denli hızlı değiştiği zamanda tanıma faaliyeti işin bir parçası olarak sürekli çalışır olmalı.
 2. ANLAyamazsan çözemezsin – Hangi kararlara, hangi stratejilere nasıl tepki alacağını, alınacak alternatif kararları sonuçlarını kestirmeden çözüm için karar almak kumardır. Profesyonel yönetimde kumara yer yoktur.
 3. GÖRemezsen hedefleyemezsin – Her kurumsal başarının arkasında, gelecek için kendine ulaşılması zor ama gerçekçi bir başarı hayali sahibi insanlar var. Bu gerçekçi gelecek hayal, o insanların geniş vizyonlarıdır. Onlara başarılarını sağlayan ve bu zor yolda onlara güç sağlayan enerji kaynağıdır.
 4. HEDEFLEmezsen başaramazsın – Büyük başarımlar tek seferde, tek hamlede ulaşılamaz. Nihai hedef için bir çok ara hedef koyup onlara teker teker ulaşma uzun yolunun tamamıdır başarı. Hedef olmazsa başarı olmaz. Hedefler işler için koyduğumuz ölçülebilir, ulaşılıp, ulaşılmadığı sorgulanabilir değerlerdir. Hedefi ve çabası doğru olanlar kazanır.
 5. PLANLAmazsan yapamazsın - Hedefe ulaşmanın planı yoksa o hedef, hedef değil “niyet”tir. Niyetle, doğru icra olmadan hiçbir yere gidilemez. Ülkemizde de çok örneğini gördüğümüz; sadece sonu gelmez güzel başlangıçlar olarak kalır. Plan tüm yolu, haritayı bütün olarak görmemizi sağlar. Plan olmazsa olmaz.
 6. BULamazsan düzeltemezsin – İş hayatında problemlerin kök nedenleri birçok zaman ortada değildir. Biz ortada olan sonuç kısmını görürüz. Ama o sonuçları doğuran 2, 3, 4 kademe altta olan ve ortada olan sonuca getiren birçok üstü kapalı, gizli neden veya tetikleyici vardır. Asıl olan ortadaki görünenleri değil o sonuçlara neden olan kök problemleri bulmak ve çözmektir.
 7. TEŞHİS EDemezsen tedavi edemezsin – İş yaşamında başarı için birçok sorunla karşılaşır, çözmeye çalışırsınız. Sorunları bilirsiniz, çözebileni çözer çözülemezlerle yaşar, onları kabullenirsiniz. Bu sorunların doğru çözümlerini bulmak ve kalıcı olarak yok etmek için doğru tanıyı koymak ve buna göre çözüm üretip, ortadan kaldırmak gerekir.
 8. ÖLÇmezsen yönetemezsin – İşinizi ölçmelisiniz. Finansal yapıyı Pazar potansiyelini, yatırımların dönüşlerini, karlılığı, büyümeyi şirket verimliliğini, satışları, müşterileri, çalışanları, kendinizi matematiksel olarak doğru parametrelerle ölçmelisiniz. Ölçerseniz hedeflere uzaklığınızı, doğru yöne doğru hızda gidip gitmediğinizi belirleyebilirsiniz.
 9. LİDER OLmazsan yönetemezsin – Liderlik insanlar için, şirketle için, ekipler için, fikirler ve uygulamalar için geçerli bir kavramdır. Bugün ve gelecekte işin başarısı için iş yöneticisinden, ekibe, oradan tüm şirkete ve pazara liderlik etme ile başarı mümkün olacak. Şirketleri başarılı kılan tekil başarılı çalışanlardır. Her çalışanı da işinin lideri yapmak fark yaratır.
 10. PAYLAŞmazsan bütün olamazsın – Kalıcı ve çarpıcı başarılar doğru ekiple mümkün. Ekip olmak paylaşım işidir. İşleri, sorumlulukları, görevleri, yetkileri, inisiyatifi, riskleri, sonuçları, ödülü, cezayı, kazancı, kaybı, yani çaba sonucu işin getirdiği her şeyi paylaşan ve bir ortak hedefe koşan insan topluluğudur, ekip.
 11. YARATICI OLmazsan farklı olamazsın – İnovasyon denen, herkesin kolayca kullandığı kavram geleceğin iş dünyasında başarıyı belirleyici olacaktır. Yaratıcı fikirlerle işe fark katan, değer yaratan, herkesin yaptığını yapmayan, yaratıcılıkla, farklılığı bulmuş olan şirketler kalıcı olacaktır. Sıradanlığa, standart olmaya gelecekte pirim yok.
 12. FARKLI OLmazsan tercih edilemezsin – Rekabetçi olmak, “bu ürün veya hizmeti neden senden almalıyım” müşteri tarafından sorusunun güçlü cevaplarının bilinmesiyle mümkündür. Rekabetçilik eşit Pazar koşullarında tercih edilir olmak demektir. Fiyatla, kaliteyle, sunumla, avantajla, sevgi ile renk ile insana oynamakla fark yaratırsanız tercih edilir olursunuz.
 13. GELECEĞE HAZIR OLmazsan kalıcı olamazsın – Bugünün başarıları geleceğin teminatı değildir. Değişen şartlara göre sizin başarınızı etkileyen faktörler lehinize değişirse gelecekte de başarılı olursunuz. Geleceğe geldikten sonra hazırlanamazsınız. Bugün hazırlığa başlayan gelecekte değişime hazır olacaktır. Bu sonsuz ve zamansız hazırlık süreci “sürdürülebilirlik”tir.

Başardıklarımız

Birçok sektörde, birçok iş alanında,

 • İşini kendi yöneten iş sahipleri,
 • İş yöneticisi, tepe yönetici profesyoneller,
 • Ortakların beraber yönettikleri çok ortaklı şirketler,
 • Aile bireyleri ile paylaşımlı yönetilen aile şirketleri,
 • uluslararası şirketlerin profesyonel organizasyonlarındaki profesyonel yöneticiler

ile çalışılarak;

 • İşlerini profesyonel yönetim yaklaşımı ile yönetmeleri,
 • Vizyonlarını belirginleştirip, bu vizyonun peşinde işinin tüm bileşenleri ile koşmaları,
 • Pazarı, müşteriyi, rakipleri doğru tanıyıp, ölçüp bu sonuçlara göre doğru stratejileri belirlemeleri,
 • Profesyonel bir yönetim sistemi kurmaları,
 • Ekipleri için vazgeçilmez bir lider olmaları,
 • Doğru insanları seçme ve doğru ekip kurmaları,
 • Marka değerlerini yükseltmeleri,
 • Müşteri sayılarını, müşteri değerleri artırarak, satışlarını arttırmaları
 • Pazardaki görünümü ve algıyı ilerletmek için doğru bir pazarlama sistemi kurmaları/geliştirmeleri,
 • Şirket içinden yaratıcı fikir geliştirecek bir şirket kültürü yaratmaları,
 • Kendileri ile doğru şekilde yüzleşerek, kendilerini geliştirmeleri,
 • İşin gelecekte de yaşaması ve gelişmesi için sürdürülebilir olmaları,
 • Şirket değerini artırarak, yatırımcı ilgisi oluşturmaları,
 • İşlerinin geleceğini objektif olarak değerlendirmelerini ve alternatif gelecek iş modellerini görmeleri veya üretmeleri,
 • İşlerine, kendi yöneticiliklerine, pazarlarına daha önce hiç bakmadıkları açıdan bakmalarını,
 • Yönetim sistemlerini doğru ve gelişkin araç, yöntem ve sistemlerle donatmaları,
 • Şirkete ve işe en uygun yönetim sistemlerini kurarak, işi ikinci, üçüncü ve gelecek nesillerle de sorunsuz yönetilmeleri,
 • Yaratıcı fikirlerle ürünlerinde, sunumlarında, ticaretlerinde fark yaratarak pazar liderliği sağlamaları
 • Pazarda rekabet gücünü yükselterek, karlılıklarını artırmaları,

gibi birçok konuda sonuç alıcı somut gelişmeler için çalışılmış ve kayda değer başarılar kazanılmıştır.

Teşekkürlerimiz

Bu başarılar için beraber çalıştığımız, vizyoner, kendini geliştirme çabasında olan ve kendini, işinin başarısına adamış iş yöneticilerine, sonsuz şükranlarımızı sunarız. Çok çalışarak şirketine ülkesine, ailesine fayda sağlayan bu insanlar ülkemizi yüceltecek ve daima var edecek değerlerimizdir.

Ayrıca kendi başarıları ile bizleri ve şirketimizi başarılı yapmalarından ötürü beraber çalıştığımız, çalışmakta olduğumuz teşekkürü borç biliriz.